Tarifes

Anticipada
(inscripció abans del 15 de setembre)
Estàndard
(inscripció abans del 15 d'octubre)
Tardana
(des del 15 d'octubre fins començament del congrés)
Tarifes bonificades
SOCIS I SÒCIES ENTITATS ORGANITZADORES, COL·LABORADORES I PATROCINADORES *
PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR I ESTUDIANTS **
50€ 70€ 95€
NO SOCIS/SÒCIES 75€ 95€ 115€
SOPAR DISSABTE 29
(opcional. Es pot assistir a tot el congrés i no assistir al sopar)
25€
* Consulteu les entitats organitzadores, col·laboradores i patrocinadores
** Els estudiants i les persones en situació d’atur hauran d’acreditar la seva condició el primer dia del congrés.
*** El preu de la inscripció per a només un dia será el 50% de les tarifes normals.

La quota d’inscripció comprèn:

  • Documentació del congrés
  • Refrigeris els dies del congrés
  • Dinars de dissabte i diumenge
  • Presentació de contribucions (FINS EL 30 DE SETEMBRE)

Dret de cancel·lació:

Les inscripcions posteriors al 15 de setembre no tenen dret a reemborsament.
En cas que el congrés s'hagi d'ajornar per causes de força major, l'organització retornarà el 100% de l'import o validarà la inscripció automàticament per a les noves dates de celebració.