Avís legal

Utilitzar aquesta pàgina web i / o registrar-s’hi com usuari pressuposa l’acceptació de la següent política de privacitat i condicions d'ús.

Política de Privacitat

Les dades de caràcter personal proporcionades a través d’aquesta web s’inclouran en un fitxer de titularitat de l'ASSOCIACIÓ INSTITUT CATALÀ D’ORNITOLOGIA (d'ara endavant ICO).

Les dades de contacte només s’utilitzaran per tenir-te informat sobre el projecte o per si hem de contactar amb tu.

Les dades de caràcter personal no se cediran a tercers sense consentiment previ excepte en els casos permesos segons la legislació vigent.

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament d'acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679.

El responsable del tractament de les dades personals és l'ICO.


Condicions d'ús

1.Propietat d’aquesta pàgina web

La pàgina web www.cotpc.org és propietat de l’ICO. Tots els drets del seu contingut, de les imatges, textos, disseny són propietat de l’ICO o, en el cas d’algunes fotografies, dels mateixos fotògrafs que les han realitzat. Tots els elements d’aquesta pàgina, incloent-hi, sense limitacions, el seu disseny i el seu contingut estan protegits per les lleis de la Propietat Intel·lectual, Propietat Industrial i tractats internacionals referits als Drets d'Autor.

2. Ús del seu Contingut

Si no està explícitament autoritzat per l’ICO, no es pot reproduir, transmetre o explotar el contingut d’aquesta web de cap manera excepte per fer-ne un ús educatiu o estrictament personal i no comercial.

Els mestres i altres membres del personal de les institucions o organitzacions educatives, científiques i ambientals estan autoritzats a descarregar, imprimir, reproduir i distribuir el contingut d’aquest web que pugui ser beneficiós per al seu ús en entorns educatius. Aquesta autorització s’estén només fins on sigui necessari per beneficiar directament als estudiants. Aquest contingut, però, no podrà difondre’s més enllà de la institució on estigui vinculat l’usuari i en cap cas podrà ser utilitzat amb fins comercials. El contingut utilitzat sempre ha de mantenir inalterats els drets d’autor i altres avisos de propietat. El contingut no pot ser, però, re-publicat ni formar part d’altres llocs web encara que sigui per a usos educatius.

3. Responsabilitats

3.1. Tot i que l’ICO posa el màxim esforç a garantir la precisió i exactitud del contingut d’aquesta pàgina web, aquesta pot contenir errors o inexactituds. Consegüentment, no garantim la veracitat, la fiabilitat o l’exactitud del seu contingut.

3.2. L’ICO rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres parts connectades per enllaços (links), amb la pàgina www.cotpc.org.

3.3. Sota cap circumstància, l’ICO serà tingut com a responsable de cap dany o perjudici de cap mena sorgit de, o en relació a, l’ús d’aquesta pàgina web.

3.4. S’haurà d’indemnitzar l’ICO contra qualsevol dany o perjudici que resulti de l’incompliment per part de l’usuari de les presents condicions o de l’ús del contingut d’aquesta web sense prèvia autorització.

4. Divisibilitat

Si alguna estipulació de les presents condicions no tingués o passés a no tenir validesa o resultés no executable segons el dret aplicable, aquesta estipulació no tindria efecte, però només en la mesura d’aquesta precisa manca de validesa, i no afectarà, per tant, a cap altra estipulació de les presents condicions.

5. Legislació i jurisdicció aplicable

Aquestes condicions d’ús han de ser interpretades i estan regides per la legislació vigent. Qualsevol disputa derivada d’aquestes condicions haurà de dirimir-se davant els tribunals de Barcelona, Catalunya. Tanmateix, això no impedirà a l’ICO exercir el dret a resoldre qualsevol litigi en una altra jurisdicció competent.

6. Modificacions

L’ICO es reserva el dret a canviar el contingut d’aquesta pàgina web, en qualsevol moment i sense avís previ.