Contribucions

Modalitats de contribucions

 1. Contribucions orals
  Tindran una durada màxima de 15 minuts (10 minuts d’exposició i 5 minuts de preguntes). Es podran presentar en format PowerPoint (o equivalent) i en PDF.
  Data límit d’entrega de resums: 30 de setembre
  Data límit d’entrega del PowerPoint o PDF a l’organització: el dia abans de la presentació
 2. Pòsters
  Es recomana que els pòsters mesurin 100 cm d'alçada per 70 cm d'amplada i en cap cas poden superar els 120cm X 90cm. Estaran disponibles durant tot el congrés i s'habilitarà un horari dins del programa per tal que els assistents puguin consultar-los. Durant aquest període de temps, els autors/es hauran de ser presents a la sala dedicada als pòsters.
  Cada autoria s’encarrega d’imprimir el seu pòster.

  Data límit d’entrega de resums: 30 de setembre
  Data límit d’entrega del pòster: el dia de la presentació

Condicions

 • Per tal d’enviar el resum de totes les modalitats de contribució és imprescindible estar inscrit al congrés. Per fer-ho, aneu al formulari d'inscripció
 • Cada persona inscrita pot presentar, com a màxim, dues contribucions.
 • Totes les modalitats requereixen l’enviament d’un resum, juntament amb la informació complementària que es sol·licita al formulari. El formulari de les contribucions només es pot enviar si s’està inscrit al congrés, però el podeu consultar aquí per saber què es demana.
 • Les contribucions es faran preferentment en català o anglès, però també es podran presentar en castellà o francès.
 • En el cas que hi hagi més propostes de comunicacions orals de les que es pugui encabir al programa, el comitè científic decidirà quines s’hauran de passar a format pòster.
 • Excepte el resum, tota la informació relativa a les contribucions (títol, autoria, paraules clau, etc.) s’anirà mostrant al portal del congrés conforme vagin sent acceptades pel comitè científic. El resum de cada contribució només estarà disponible en obert a partir del 30 de novembre, un cop el congrés hagi finalitzat.
 • Tots els resums de les contribucions es publicaran al llibre d’actes del congrés, que es podrà consultar en format PDF a la pàgina web.