Contribucions

Modalitats de contribucions

 1. Contribucions orals
  Tindran una durada màxima de 15 minuts (10 minuts d’exposició i 5 minuts de preguntes). Es podran presentar en format PowerPoint (o equivalent) i en PDF.
  Data límit d’entrega de resums: 15 de juliol Termini ampliat fins al 10 d'agost
  Data límit d’entrega del PowerPoint o PDF a l’organització: el dia abans de la presentació
 2. Pòsters
  Es recomana que els pòsters mesurin 100 cm d'alçada per 70 cm d'amplada i en cap cas poden superar els 120cm X 90cm. Estaran disponibles durant tot el congrés i s'habilitarà un horari dins del programa per tal que els assistents puguin consultar-los. Durant aquest període de temps, els autors/es hauran de ser presents a la sala dedicada als pòsters.
  Cada autoria s’encarrega d’imprimir el seu pòster.

  Data límit d’entrega de resums: 15 de juliol Termini ampliat fins al 10 d'agost
  Data límit d’entrega del pòster: el dia de la presentació
 3. Contribucions web
  Estaran disponibles al web del congrés, on hi haurà un resum amb un enllaç cap a un document més extens (article o pòster). Han de ser treballs recents i lligats a la temàtica del congrés (treballs realitzats a les terres de parla catalana, aus marines).
  Data límit d’entrega de resums: 15 de juliol Termini ampliat fins al 10 d'agost
  Data límit d’entrega de l’enllaç (on ja hi ha d’haver l’article o pòster): 1 de setembre. S’haurà d’enviar a congresornitologia@menorcasom.org, indicant el títol de la contribució.

Condicions

 • Per tal d’enviar el resum de totes les modalitats de contribució és imprescindible estar inscrit al congrés. Per fer-ho, aneu al formulari d'inscripció
 • Cada persona inscrita pot presentar, com a màxim, tres contribucions: dues orals i una web, una oral, un pòster i una web o dos pòsters i una web.
 • Totes les modalitats requereixen l’enviament d’un resum, juntament amb la informació complementària que es sol·licita al formulari. El formulari de les contribucions només es pot enviar si s’està inscrit al congrés, però el podeu consultar aquí per saber què es demana.
 • Les contribucions es faran preferentment en català o anglès, però també es podran presentar en castellà o francès.
 • En el cas que hi hagi més propostes de comunicacions orals de les que es pugui encabir al programa, el comitè científic decidirà quines s’hauran de passar a format pòster.
 • Excepte el resum, tota la informació relativa a les contribucions (títol, autoria, paraules clau, etc.) s’anirà mostrant al portal del congrés conforme vagin sent acceptades pel comitè científic. El resum de cada contribució només estarà disponible en obert a partir del 13 d’octubre, un cop el congrés hagi finalitzat.
 • Tots els resums de les contribucions es publicaran al llibre d’actes del congrés, que es podrà consultar en format PDF a la pàgina web.
 • Amb posterioritat al congrés, amb la intenció de donar màxima visibilitat a les contribucions i en col·laboració amb la Societat d'Història Natural de les Balears (SHNB), es farà un volum monogràfic amb els articles (màxim 20 pàgines) de tots aquells autors/es que hi vulguin participar. Els monogràfics de la SHNB estan indexats en SCOPUS (base de dades d'Elsevier). La presentació dels manuscrits es concretarà uns mesos després del congrés, dins el 2021, i els manuscrits seran avaluats per dos revisors. El volum serà consultable en obert i amb pdf en color. Si es disposa de finançament, també es farà una edició limitada en paper.