Entitats col·laboradoresGOB Menorca La secció insular del GOB a Menorca es crea el 1977 i actualment té més de 1.400 socis. L’objectiu bàsic és ajudar a assolir una economia sostenible, el que implica fer compatibles les activitats humanes amb els valors ambientals.

El GOB Menorca es preocupa de l’avifauna de manera transversal en els seus projectes: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre, Xarxa de Finques Agronaturals, Custòdia Agrària, Medi Marí, Ordenació Territorial, Aigua i Energia…

Institut Menorquí d’Estudis L’Institut Menorquí d’Estudis és un organisme autònom del Consell Insular de Menorca, i té la missió d’investigar, recuperar, promoure i difondre la cultura i la ciència de i des de Menorca. Per fer-ho, compta amb cinc seccions —Ciències Naturals, Ciències Socials, Ciència i Tècnica, Història i Arqueologia, i Llengua i Literatura— i l’OBSAM.

L’IME està obert a la cooperació i al manteniment d’intercanvis amb altres institucions culturals tant de l’àmbit propi de la llengua catalana com espanyoles i estrangeres.

Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) L’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) és una oficina tècnica dins l’Institut Menorquí d’Estudis (IME), al servei de la Reserva de Biosfera de Menorca.  És un instrument de recollida i d’anàlisi d’informació d’àmbit local i vol ser també un element de contribució a l’observació del canvi global. Funciona com una xarxa d’entitats i persones interessades a obtenir i millorar indicadors sobre els diversos temes que formen part de la preocupació a favor de la sostenibilitat.

Iniciativa de Recerca de la Biodiversitat de les Illes (IRBI) Iniciativa de Recerca de la Biodiversitat de les Illes (IRBI) és una entitat de caràcter no lucratiu, inscrita l’any 2014, que compagina l’estudi i la divulgació en favor de la preservació de la biodiversitat en àmbits insulars. Els projectes de l’associació IRBI se centren en espècies amenaçades, especialment en el grup de les aus marines i en els quiròpters.

Institució Catalana d'Història Natural La ICHN és una associació de caire científic i sense ànim de lucre que té per finalitat promoure l’estudi i la conservació dels diferents components del medi natural i difondre’n els coneixements obtinguts. La seva activitat es desenvolupa en les terres de llengua i cultura catalanes.

Associació Ornitològica PICAMPALL de les Terres de l’Ebre Picampall, constituïda el 2006, té un caràcter conservacionista i, alhora, científic i divulgatiu dels valors naturals i, especialment, dels valors ornitològics de les Terres de l’Ebre. L’objectiu és involucrar activament els habitants de la zona a través del foment del coneixement i de la sensibilització ambiental, així com proposar models d’ús del territori compatibles amb la conservació de la diversitat biològica i identificar i prevenir els impactes negatius sobre els ecosistemes on conviuen les reserves naturals i l’activitat humana.

Grup d’Anellament de Calldetenes-Osona (GACO) El Grup d’Anellament de Calldetenes-Osona (GACO) es dedica a l'estudi, la protecció i la divulgació dels ocells. Ha construït més de 15.000 caixes niu del seu propi model. Controla pràcticament totes les cigonyes que paren a Osona, arribant a llegir centenars d’anelles cada migració, així com les joques de corb marí de la comarca. A part de participar en anellaments de passeriformes, també anella ocells menys típics, com corbs marins, falciots, guatlles, becades, ànecs, ardeids, gavines i voltors.

AVAFES Barcelona AVAFES Barcelona (Associació Veterinària per a l’Atenció de la Fauna Exòtica i Salvatge) és una associació d'estudiants de veterinària de la UAB interessades en la fauna salvatge i exòtica. Organitzem xerrades, cursos i sortides que apropin a la facultat els temes que relacionen veterinària i fauna silvestre i que fomentin el coneixement i la conservació de la biodiversitat. Les activitats están obertes a tothom.

Societat d'Història Natural de les Balears La Societat d'Història Natural de les Balears (SHNB) és una entitat cultural no lucrativa que es va fundar a Palma l'any 1954. Els seus principals objectius són promoure el coneixement de la naturalesa des de diferents perspectives, participar activament en els moviments conservacionistes de les Illes i promoure la creació del Museu de la Naturalesa de les Illes Balears. Compta amb una línia editorial periòdica (Bolletí) i una altra aperiòdica (Monografies).

Universitat de Girona La Universitat de Girona (UdG) és una institució pública de docència i recerca amb més de 15.000 estudiants matriculats. Participa en el desenvolupament de la societat mitjançant la creació, difusió i crítica de la ciència, la tècnica, les humanitats, les ciències socials, la salut i les arts. L'Ornitologia s'estudia i investiga a la Facultat de Ciències, membres de la qual participen habitualment en programes de ciència ciutadana i monitoreig d’ocells.

TERMCAT El TERMCAT és el centre de terminologia de la llengua catalana, creat per la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans. La seva missió és coordinar l’activitat terminològica en llengua catalana, mitjançant la prestació de serveis de qualitat, la creació de productes terminològics i la normalització de neologismes, per garantir la disponibilitat de la terminologia catalana en tots els sectors de coneixement i d’activitat i per afavorir-ne l’ús.
El TERMCAT, conjuntament amb l’Institut Català d’Ornitologia i la Fundació Barcelona Zoo, està elaborant el Diccionari dels ocells del món.

Parc Natural de s'Albufera de Mallorca El Parc Natural de s'Albufera de Mallorca té com a principals objectius la conservació i recuperació d'hàbitats i espècies, l'ordenació i regulació d'un ús públic compatible amb la preservació dels valors naturals i etnològics, i la integració del Parc dins la realitat social i econòmica de l'entorn. La investigació en general, i l'ornitològica en particular, és un dels seus pilars, així com el foment del gaudi de les aus i les seves migracions, activitat que cada any realitzen al Parc milers de persones.

Museu Balear de Ciències Naturals El Museu Balear de Ciències Naturals de Sóller (Mallorca) és un centre científic de recerca, divulgació del patrimoni natural de les Illes Balears i conservació de col·leccions d'Història Natural. Dins el marc de la cultura científica de les nostres illes, el Museu Balear de Ciències Naturals és una entitat important i ajuda, des dels seus inicis, a apropar al públic els coneixements científics de la natura que ens envolta, mitjançant la realització de tot tipus d’activitats de divulgació i educació ambiental.

SEO/BirdLife SEO/BirdLife, fundada el 1954 i amb més de 16.700 socis, té com a missió estudiar i conservar les aus i la natura i divulgar els seus valors. El nostre interès és el benestar humà i la conservació del món natural.
És l'organització representant de BirdLife International a Espanya. Es tracta de la major organització global de conservació dels ocells i la natura, que compta amb representants a 121 països i mobilitza aproximadament 13 milions de socis i simpatitzants a tot el món.

SEO-Virot SEO-Virot és un Grup Local d’àmbit balear de la Societat Espanyola d’Ornitologia (SEO/BirdLife). Es va constituir el juliol del 2018. Els objectius són conservar els aucells i els seus hàbitats amb la participació de la ciutadania, centrant-se a les Illes Balears i amb la voluntat de col·laboració amb la resta d'entitats amb objectius semblants. També contribuïm, mitjançant BirdLife International, a la conservació de la biodiversitat mundial. Les nostres activitats inclouen excursions ornitològiques, cursos, viatges, col·locació de caixes niu, xerrades divulgatives, etc.

Parc de la Serralada Litoral El Parc de la Serralada Litoral és un espai natural protegit de caràcter bàsicament mediterrani (EIN La Conreria-Sant Mateu-Céllecs) que forma part de la Xarxa Natura 2000 (Serres del Litoral Septentrional). Està integrat dins la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. El seu òrgan gestor és el Consorci del Parc de la Serralada Litoral, format per 15 municipis del Maresme i del Vallès Oriental, els consells comarcals del Maresme i del Vallès Oriental, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Cayume L’Associació Cayume és una entitat sense ànim de lucre inscrita a les illes Balears. La seva finalitat és la realització de projectes centrats en l'estudi, conservació i divulgació dels ecosistemes marins de la mar Balear. Comença la seva activitat l’any 2020 amb un projecte de recuperació d’ous de tauró i rajada procedents de pesca accidental.

Pelagicus Pelagicus és una associació d’àmbit estatal formada per un equip d’especialistes en la conservació d’ocells marins que nidifiquen i s’alimenten en aigües de Catalunya i les illes Balears. La nostra finalitat és aconseguir una millor conservació del medi litoral i marí en l’àmbit català, balear i també valencià a partir de la realització d’activitats d’informació, divulgació i sensibilització.

Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) El Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) és un centre d’investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). El CEAB aspira a ser un referent nacional i internacional en biologia marina, limnologia i ecologia. El nostre objectiu és desenvolupar una investigació que permeti afrontar els reptes que es plantegen en el desenvolupament d’una societat sostenible.

Fundació Museu de Ciències Naturals de Menorca. Col·leccions Carreras Torrent La Fundació Museu de Ciències Naturals de Menorca. Col·leccions Carreras Torrent és una entitat sense ànim de lucre que, a més de la gestió del Museu de Ciències Naturals de Menorca, té altres finalitats estatutàries com la realització i promoció d'accions i activitats dirigides a la investigació, estudis científics, sensibilització, educació ambiental, divulgació, la protecció i conservació del patrimoni natural i del medi ambient i qualsevol altra actuació relacionada amb la biodiversitat i les ciències naturals, especialment en l'àmbit de Menorca i de les illes Balears.

GEN-GOB El GEN (Grups d’Estudis de la Naturalesa) és una entitat conservacionista sense ànim de lucre constituïda l’any 1982 a Eivissa. L’any 1992 va integrar-se a l’estructura del Grup Balear d’Ornitologia com a delegació eivissenca, passant a ser el GEN-GOB. Des del primer moment ha treballat per aconseguir un futur més sostenible a les Pitiüses, centrant-se especialment en l’urbanisme, la preservació d’espais naturals i la disciplina urbanística.

Altres col·laboracions


Mallorca Natural Tours Mallorca Natural Tours organitza experiències d'observació d’aus, flora i natura en general a les principals àrees naturals de Mallorca, Cabrera i Dragonera. Oferim rutes amb la millor combinació de descoberta d’ocells, flora i altra fauna, a més de la interpretació del paisatge, la història i la cultura de les zones visitades. També participa en projectes de conservació, restauració i divulgació de la biodiversitat.

PHOTO LOGISTICS PHOTO LOGISTICS és una agència de viatges especialitzada en viatges de fotografia de fauna amb ús de hides i altres tècniques, i que opera en bona part de l'Estat espanyol i a altres parts del món. PHOTO LOGISTICS té un fort compromís amb la conservació del medi i realitza accions de conservació de manera habitual.

MENORCA WALKING BIRDS Menorca Walking Birds és una empresa menorquina dedicada al turisme de naturalesa: a l’observació d’aus, la flora, la interpretació de la natura i el senderisme. Disposa d’un ampli ventall d’experiències de mig dia, un dia o diversos dies per descobrir els valors naturals de Menorca, adaptades a residents, visitants, experts, aficionats o famílies. Compta amb una dilatada experiència en el món de la conservació i l’estudi de l’avifauna i la biodiversitat de la Reserva de Biosfera de Menorca.