Dates

Congrés

29, 30 i 31 d'octubre

Inscripcions

Obertura d’inscripcions

1 de juny

Data límit d’inscripcions anticipades

15 de setembre

Data límit d’inscripcions estàndar

15 d'octubre

Data límit per omplir el formulari d’inscripció

28 d'octubre

Contribucions

Tramesa de contribucions

1 de juny

Tancament de recepció de propostes

30 de setembre