Entitats patrocinadores

Fundació per a la Preservació de Menorca La FPM es constitueix el 2017 amb l’objectiu de preservar la bellesa natural de l’illa a través de la promoció d’un enfocament sostenible de la nostra forma de vida, el turisme i el desenvolupament socioeconòmic.

La FPM recapta fons locals i internacionals de persones i empreses que tinguin un fort vincle amb Menorca i es destinen a projectes locals dedicats a protegir i preservar el medi ambient, la flora i la fauna de l’illa.

Ajuntament de Maó El departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Maó gestiona el medi ambient natural i urbà, en l’àmbit de les seves competències municipals.

La institució té la voluntat de promoure actuacions de divulgació i sensibilització que permetin a la societat posar en valor els recursos naturals i socials que van fer possible la declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera. L’objectiu és treballar plegats per la sostenibilitat de l’illa i pels valors que acull el nostre territori, dels quals també formen part els ocells.